DDM Klatovy - rekonstrukce

Dům dětí a mládeže – Klatovy, Vídeňská ul. – stavební úpravy vstupu. (2017)

Odstranění stávající asfaltové komunikace, kamenných schodů a zábradelní zídky. Provedení nového chodníku ze zámkové dlažby, opěrné stěny z betonových štípaných tvárnic, betonových prefabrikovaných schodišťových stupňů, Výměna vstupních dveří do sportovní haly, oprava omítek v průchodu, malby.

Oprava Domu dětí a mládeže v Klatovech

Oprava domu dětí 1
Oprava domu dětí 2
Oprava domu dětí 3
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.