Akční nabídky
Žádné články nejsou k dispozici.
Domovská stránka > Nabízíme > KOO BOZP > Ceník výkonnů za koordinátora BOZP

Ceník výkonnů za koordinátora BOZP

Ceníky výkonů koordinátora BOZP na staveništi

Každá realizace stavebního záměru je originál. Cenu za činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, stavebního a technického dozora investora ovlivňuje mnoho faktorů.
 
Především je závislá na stavební (profesní - technické) složitosti, z toho vyplývajících požadavků investora (zadavatele), době výstavby, na četnosti návštěv stavby a samozřejmě na - rizikovosti stavby. Uvádím zde základní sazby za výkony koordinátora BOZP na staveništi. První konzultace a zpracování cenové nabídky, dle dohody a požadavků investora, je bezplatná.
 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP ve fázi předprojektové, zde záleží na smluvně dohodnutých činností - většinou jde o:

 • Přehled rizik (zpracování)
 • Seznam právních předpisů BOZP, dotčených stavbou (vypracování).
 • Plán BOZP, dle PD - obecně ze známých skutečností (vypracování) - 4000 až 8.000,- Kč
 • Oznámení o zahájení stavebních prací (zpracování a zaslání)

Doporučovaný rozsah činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace  

 • Stavby s rozpočtem do 5 miliónů Kč / 2 hodiny 1 x za týden
 • Stavby s rozpočtem 5 - 10 miliónů Kč / 3 hodiny 2 x za týden
 • Stavby s rozpočtem 10 - 20 miliónů Kč / 4 hodiny 2 x za týden
 • Stavby s rozpočtem nad 20 miliónů Kč / 5 a více hodin 2 x za týden

Základní sazby za činnost koordinátora BOZP

 • Konzultační činnost (dle odborné náročnosti) - 400,- až 600,- Kč/hod
 • Činnost na staveništi - 400,- až  600,- Kč/hod
 • Kancelářská činnost - 300,- Kč/hod
 • Čas strávený na cestě - 200,- Kč/hod
 • Cestovné - 5,- Kč/km
 • Vypracování plánu BOZP (dle náročnosti stavby) - od 4000,- Kč
 • Cena dle rozpočtu stavby - 1 až 2 % z rozpočtu stavby
(dle náročnosti a objemu stavby a odsouhlaseného rozsahu činnosti)
 
Každá stavba je originál a nese s sebou jiná úskalí. Takže i cenová nabídka je kalkulována individuálně dle přání zákazníka. Pokud máte zájem, kontaktujte mne a já Vám vypracuji cenovou nabídku. Pro urychlení a zkvalitnění služby jsou zapotřebí základní údaje, které potřebuji znát pro vytvoření cenové nabídky:
 • Druh stavebních prací (novostavba, rekonstrukce, demolice, liniová stavba apod.)
 • Předpokládaná doba výstavby (zahájení prací - ukončení prací)
 • Rozpočet stavby (pokud je znám)
 • Je dobré zaslat část projektové dokumentace (technickou zprávu, situaci, půdorys, řez)

Další podrobné informace o cenách Vám podáme na:

Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail

Galerie

 Areál firmy Betonárka Betonárka
 Prodejní sklad kameniva a písku